Pravilnik o članstvu
Hrvatskoga plemićkoga zbora

Preambula

Hrvatskim plemićima smatraju se samo oni koji pripadaju rodovskom plemstvu, plemstvu dobivenom od hrvatskih kraljeva odnosno od legitimnih nasljednika njihovih t. j. ugarskih kraljeva, austrijskih careva i mletačkih duždeva kao i oni koji su dobili plemstvo od drugih kraljeva, ako ih je potvrdio Hrvatski sabor.

Budući da je Carevina Austrija odnosno kraljevina Ugarska vladala svim krajevima Hrvatske od 1814. do 1918. godine, nije nužno da je i potvrdila svima prethodno dobiveno plemstvo, koje je bilo ukinuto za vrijeme Francuske uprave (1806. – 1814.).
Mletačka Republika koja je vladala Dalmacijom od 1420. do 1797. godine priznavala je rodovsko plemstvo dalmatinskim plemićima.

Dobiveno plemstvo mora biti individualno - dano na ime i prezime.

Pravilnik o članstvu možete preuzeti ovdje (klik za PDF).