Ogranci Zbora osnivaju se kao temeljne regionalne organizacije koje promiču ciljeve i obavljaju poslove sukladno Statutu i planovima Zbora. Ogranak može biti osnovan ako na području regije ima najmanje pet članova, a svoj rad temelji na Pravilniku o ograncima Zbora.

Pravilnik o ograncima Hrvatskog plemićkog zbora možete preuzeti ovdje.

 

 

U RADU...