Oglasna ploča (vijesti i obavijesti)...

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

DR. SC. ROBERT SKENDEROVIĆ,
viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest,

pod naslovom

ZNANJEM DO ODRŽIVOG RAZVOJA – ODNOS VLASTELINA PREMA UPRAVLJANJU ŠUMAMA U TROJEDNICI

Porast stanovništva, urbanizacija i povećanje gospodarske aktivnosti ugrozili su europske šume u ranome novom vijeku. Od tada se u mnogim europskim državama pojavljuju prve odredbe kojima vlasti nastoje regulirati eksploataciju drvne građe i tako sačuvati šumski fond. Kontinentalna Hrvatska obilovala je šumama, a zbog slabe naseljenosti i sporog procesa urbanizacije problem eksploatiranja šumskog fonda zapravo nije postojao sve do 19. stoljeća. Ipak, već u 18. stoljeću stvara se zakonodavni okvir održivog upravljanja šumskim resursima, a u isto vrijeme započinje i organiziranje šumarske službe. Druga polovica 18. stoljeća vrijeme je i kada se hrvatsko-slavonski plemići-vlastelini sve više počinju zanimati za unaprjeđivanje gospodarenja na njihovim vlastelinstvima. U razdoblju druge polovice 18. i prve polovice 19. stoljeća vlastelini su zbog konjunkture žitne trgovine nastojali unaprijediti ratarsku proizvodnju na alodijima. Polovicom 19. stoljeća žitna trgovina gubi privlačnost zbog konkurencije američkog i ukrajinskog žita, ali tada se zbog izgradnje željezničke mreže otvara prilika za sudjelovanje u trgovini drvnom građom. Kvalitetno drvo iz Hrvatske i Slavonije bilo je vrijedna roba na europskom tržištu. Naročito je velik interes vladao za tzv. „slavonski hrast“. Dotad gotovo netaknute hrastove šume našle su svoje tržište, a naprednija tehnologija sječe i transporta drvne građe omogućavala je velike kapacitete proizvodnje. Eksploatacija drvne građe bila je velika, ali je ipak bila nadzirana. U tome su veliku ulogu imali hrvatski šumarski stručnjaci i hrvatsko-slavonski vlastelini koji su tijekom 19. stoljeća učili kako na poduzetnički način voditi vlastite zemljoposjede. Uočljivi su brojni tadašnji primjeri u kojima su vlastelini zapošljavali šumarske stručnjake koji su organizirali održivu vlastelinsku eksploataciju drvne građe. Neki od tih šumara bili su najodličniji stručnjaci, istaknuti voditelji hrvatsko-slavonskog šumarskog „stališa“, pravi inovatori i znanstvenici. Među njima najpoznatije je ime Adolfa Danhelovskog, ravnatelja imanja i šumarnika svih dobara obitelji Prandau.

Osvrt na predavanje Zagreb u Domovinskom ratu 1991.-1995.

U nizu mjesečnih druženja Hrvatskog plemićkog zbora s predavanjima u našim prostorijama u Teslinoj održano je otvoreno predavanje 29. siječnja 2018. u na temu: Zagreb u Domovinskom ratu 1991.-1995. Predavači su bili: Bruno Čović, umirovljeni pukovnik HV i naš član, sudionik Domovinskog rata kao načelnik saniteta brigade i dr. med Valter Nutrizio. U prostoru je postavljena izložba ratnih fotografija Zagreb u Domovinskom ratu 1991.-1995. 145 br. HV Zagreb - Dubrava, autora Antuna Krešića.

Uz punu posječenost naših članova održano predavanje je bilo autentično i izuzetno zanimljivo. Uz osobno predstavljanje predavača, i njihovih ratnih putova, prikazan je animirani zemljovid Domovinski rat i dokumentarni film 1991 autora Pavla Vranicanija. Predavači su iznijeli niz zanimljivih detalja koji nisu poznati u javnosti, odgovorili na pitanja slušatelja i sudjelovali u interaktivnom druženju. Čulo se i nekoliko primjera sudjelovanja i plemića u Domovinskom ratu. Nakon predavanja kao obično družili smo se nekoliko sati i razgovarali međusobno i s predavačima.

Zanimljivo je navesti podatke o predavačima:

BRUNO ČAVIĆ je umirovljeni pukovnik HV. Rođen je u Zagrebu 1956. Dragovoljac je Domovinskog rata od 1991. i. pripadnik 101 br. ZNG i 145. br. HV. Tijekom Domovinskog rata borio se na Istočno - slavonskoj bojišnici, Bosansko - brodskoj bojišnici, Dubrovačkom, Oraškom i Zadarskom zaleđu, a u Oluji na smjeru Hrvatska Kostajnica - Dvor na Uni. Tijekom rata obnašao dužnosti zapovjednika bojne, načelnika stožera brigade, zapovjednika TG i zapovjednika brigade. Završio je Zapovjedno - stožernu školu. Nositelj je više odlikovanja i medalja RH i Argentine. Umirovljen 2003. godine.

Lijevo pukovnik Bruno Čavlić, a desno naš član dr. med Valter Nutrizio

DR. MED. VALTER NUTRIZIO je rođen je u Puli 1955. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu. Dragovoljac je Domovinskog rata, pripadnik 101. br ZNG i 145. br. 2. te gardijske brigade "Gromovi". Tijekom Domovinskog rata borio se na Istočno - slavonskoj bojišnici, Bosansko - brodskoj bojišnici, Dubrovačkom, Oraškom i Zadarskom zaleđu, a u Oluji na smjeru Hrvatska Kostajnica - Dvor na Uni. Tijekom Domovinskog rata obnašao je dužnost načelnika saniteta brigade. Umirovljen 2013. godine. Obitelj je plemićkog prodrijela, a potječe iz Trogira Na 19. sjednici Velikog plemićkog vijeća u Zagrebu, u Hrvatskom povijesnom muzeju 27. svibnja 2017. godine primljen je i cijela obitelj, supruga, sin i kći u redovno članstvo.

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

dr. sc. Branko Ostajmer
s Hrvatskoga instituta za povijest

na temu

HRVATSKI BAN GROF DRAGUTIN KHUEN-HÉDERVÁRY
(o stotoj obljetnici smrti)

Dana 16. veljače 2018. navršava se stoljeće od smrti grofa Dragutin Khuen-Héderváryja, političara koji je tijekom dvadeset godina (1883.–1903.) obnašao čast hrvatskoga bana i čvrstom rukom vodio upravu banske Hrvatske. Narav njegove vladavine bila je izrazito nedemokratska, ograničavao je politička prava i slobode te tvrdokorno ustrajao na održanju (sub)dualističkoga uređenja stvorenog 1867. (Austro-ugarska nagodba) i 1868. godine (Hrvatsko-ugarska nagodba). Posljednje je, pored ostaloga, podrazumijevalo da je odlučno suzbijao sve zamisli o rušenju Monarhije i stvaranju samostalne hrvatske ili jugoslavenske države. Zbog svega navedenoga nimalo ne čudi da su prikazi njegove osobe i politike do danas oslikavani uglavnom crnim bojama (zamjetno je da su se nakon demokratskih promjena s početka 1990-ih izmijenili pristupi pojedinim povijesnim događajima i osobama; kod Khuena je sve ostalo manje-više isto). Pa ipak, teško da se danas može osporavati da je bio vješt političar, da je za njegova banovanja ostvaren velik napredak na polju kulture, prosvjete i gospodarstva te da je Zagreb bio uzdignut na razinu blistave nacionalne metropole. A i okorjeli politički suparnici nisu se ustezali priznati mu lepezu osobnih vrlina, od marljivosti, predanosti i susretljivosti do lojalnosti spram suradnika. Naposljetku, i danas prevladava dojam o nametnutom mađarskom silniku koji čak ni hrvatskog jezika nije znao; naprotiv, hrvatski je znao jako dobro (bio je, uostalom, i zagrebački student) i bio je jedan od boljih govornika svoga doba.

U političkoj karijeri i uopće životu Khuen-Héderváryja bilo je kontroverzno umalo sve; od porijekla, mjesta rođenja, imena i nacionalne pripadnosti pa sve do političke uloge i značenja. Kada je riječ o hrvatskoj historiografiji, nameće se zaključak da su počesto bila zanemarivana pravila struke i da su se čak kadšto tumačenja i ocjene o Khuenu sa stranica onodobnoga hrvatskog oporbenog tiska nekritički prenosile u historiografske radove.

Težište predavanja biti će usmjereno upravo na raznovrsne kontroverze iz Khuenova života, na važne, ali nepoznate ili slabo poznate podatke koji mogu dovesti u pitanje i pojedina tumačenja koja su postala i do danas ostala opća mjesta u publicistici, historiografiji i širem javnom mnijenju.

UČITAJ ARHIVSKE VIJESTI