Oglasna ploča (vijesti i obavijesti)...

Pozivamo Vas da dođete na druženje te otvoreno predavanje i film:

u ponedjeljak, 12. prosinca 2016. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati i prikazati film

MR. SC. JOSIP PAVIĆ

stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik

pod naslovom

ČETIRI ŠIBENSKE TVRĐAVE: JUČER, DANAS I SUTRA.

U prethodnom stoljeću gotovo neprimijećena (izuzev slavne katedrale), bogata šibenska fortifikacijska i druga spomenička baština svoju revalorizaciju doživljava tek u posljednjem desetljeću, otvaranjem nekoć industrijskog grada turističkom i kulturnom tržištu. Dostupnost različitih europskih fondova omogućila je pokretanje projekta Revitalizacija tvrđave sv. Mihovila, kojim je taj zapušteni prostor u jezgri u svega nekoliko mjeseci od otvaranja u lipnju 2014. postao Kulturna atrakcija godine. Na taj uspješni i samoodrživi projekt naslonili su se i drugi, pa je tako u kratkom roku obnovljena i tvrđava Barone, te pokrenut projekt obnove treće tvrđave, sv. Ivana.

U izlaganju će biti predstavljena kratka povijest Šibenika, koji ove godine slavi 950 godina od svog prvog spomena, s posebnim osvrtom na razvoj fortifikacijskog sustava grada; zatim projekti obnove tvrđava i planovi za budućnost. Biti će prikazan i kratki igrano-dokumentarni film Barone, snimljen 2015. godine u sklopu projekta revitalizacije istoimene tvrđave.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

VAŽNA OBAVIJEST:

 

Poštovane obitelji, plemkinje, plemići članovi Hrvatskog plemićkog zbora

Kako predsjednik HPZ nije sazvao sjednicu koju je zahtijevao Plemićki stol

to prema članku Statuta 25.  Plemićki stol poziva Vas na

Izvanrednu sjednicu Velikog plemićkog vijeća

Hrvatskog plemićkog zbora

Sjednica će se održati u Zagrebu u

prostorijama HRVATSKE PANEUROPSKE UNIJE

JURIŠIĆEVA ULICA 1A

u subotu 26. STUDENOG 2016. s početkom u 11.00 sati

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 21. studenog 2016. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

dr. sc. Marina Bagarić

kustos Muzeja za umjetnost i obrt

pod naslovom

PLEMIĆKA OBITELJ VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ

Plemićka obitelj Vranyczany–Dobrinović bila je protagonistom uzbudljivijih događaja u hrvatskoj povijesti: od sukoba s Francuzima u Dalmaciji na početku 19. stoljeća, istaknute uloge u ilirskom pokretu do aktivnosti u diplomaciji neovisne Hrvatske. K tomu, Vranyczanyjevi su dali ogroman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Pripadnici karlovačke grane obitelji, istaknuti ilirci Ambroz ml. (1801.-1870.) i Nikola (1804.–1876.) utemeljitelji su Narodne (Ilirske) čitaonice, financijski su podržali osnutak Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Matice hrvatske, kao i transformaciju dotad germanofilskoga zagrebačkoga kazališta u hrvatsku nacionalnu instituciju, priređivali su u Karlovcu "diletantske zabave i večernje predstave", stipendirali slikara Vjekoslava Karasa u Italiji… Pripadnici riječke i senjsko-severinske grane obitelji istaknuli su se na polju trgovine morem i kopnom, ali i kao veliki filantropi i domoljubi.

Način i stil života dvojice braće Vranyczany-Dobrinović nasljedovala su u najvećoj mjeri upravo njihova djeca, to jest Nikolini sinovi Ljudevit (1840.–1922.), Dragan (1841.–1910.) i Vladimir (1845.–1929.) te Ambrozova kći Klotilda udana grofica Buratti (1836.–1912.). Ipak, mlađa je generacija težište svojega djelovanja s politike premjestila na mecenatstvo, a s poduzetništva na karitativni rad. Za mjesto stanovanja odabrali su veće gradove – Zagreb i Rijeku, a za odmor dvorce u Hrvatskom Zagorju i „austrougarsku rivijeru“, slijedeći tako tipičan način života monarhijskoga plemstva. Domove su im projektirali i uređivali ugledni bečki umjetnici, glavni obiteljski portretist bio je Vlaho Bukovac, na svojim su imanjima ugošćivali umjetnike okupljene oko Društva hrvatskih umjetnika, stipendirali neafirmirane umjetnike, bavili se fotografijom… U društvenim kronikama zabilježeni su i kao priređivači sjajnih zabava – balova i „živih slika“, ali i kao veliki filantropi. Prijateljske i ženidbene veze povezivale su ih s najvišim, dvoru bliskim krugovima bečkoga društva i s gotovo svim značajnim hrvatskim plemićkim obiteljima (Türk, Kulmer, Halper Sigetski, Hellenbach, Buratti, Kiepach, Barac Repenjski).

S raspadom Austro-Ugarske monarhije počinje i stagnacija obitelji. Raskošne su palače većinom prodane i zamijenjene stanovima i manjim gradskim kućama, a članovi obitelji počinju se baviti „građanskim“ zanimanjima. Društveno su i dalje angažirani. Tako je, na primjer, barunica Vanda (Dédée) Vranyczany nakon edukacije u Londonu osnovala u Zagrebu prvu predškolsku Montessori ustanovu. Poslije Drugog svjetskog rata nekretnine koje su ostale u vlasništvu obitelji bivaju nacionalizirane. U drugoj polovini 20. stoljeća potomci obitelji Vranyczany-Dobrinović žive po cijelom svijetu. Ipak, prisutni su u društvenom i kulturnom životu Hrvatske: Janko Vranyczany–Dobrinović (1920.-2015.) bio je ministar u prvoj Vladi Republike Hrvatske i diplomat. Praunuke velikoga mecene Ljudevita Vranyczanyja kiparica Renata Vranyczany Azinović i slikarica Marijana Muljević aktivne su na hrvatskoj likovnoj sceni.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

UČITAJ ARHIVSKE VIJESTI