Oglasna ploča (vijesti i obavijesti)...

PLAN DRUŽENJA I PREDAVANJA ZA SEZONU 2017. 2018.

1. Dr. sc. Suzana Miljan, Institut za povijest HAZU u Zagrebu: Turopoljsko plemstvo

Održan u Velikoj Gorici u suorganizaciji s Plemenitom općinom Turopoljskom .

9. listopad 2017.

2. Prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet u Zagrebu: Habsburzi, Marija Terezija i

hrvatsko plemstvo

13. studeni 2017,

3. Darko Iveković: Memoari Aleksandra Ivekovića (1838. – 1928.) iz 1914. godine ,

Obitelj Erdödy u događajima 1848. godine . Podnaslov, Ljudi i događaji s područja današnje Krapinsko-zagorske županije u vremenu između 1843. i 1914. godine, s posebnim osvrtom na plemstvo.

11. prosinac 2018.

4. Walter pl. Nutrizio, dr. med. HPZ : :Zagrepčani i članovi Zbora u Domovinskom ratu

5. Božićni domjenak

28. prosinac 2017. (četvrtak),

29. siječanj 2018.

6. Dr. sc. Branko Ostajmer Hrvatski institut za povijest : Hrvatski ban grof Dragutin Khuen

- Héderváry (o stotoj obljetnici smrti)

26. veljača 2018.

7. Dr. sc. Robert Skenderović, Podružnica Hrvatskoga instituta za povijest u Slavonskom

Brodu: Znanjem do održivog razvoja – odnos plemstva prema upravljanju šumama u Trojednici

ožujak 2018.

8. Donat Petricioli, dipl. ing. biol., HPZ : Obitelj Petricioli i čar ronjenja

travanj 2018

9. Nikša Kuščić, HPZ : Bračko plemstvo

svibanj 2018.

10.Clode Grbeša,

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova : Viteški red Sveti grob jeruzalemski lipanj 2018.

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

Mr. sc. DARKO IVEKOVIĆ

pod naslovom

VLASTELINSTVA U KOTARU KLANJEC 1848. – 1914. S POSEBNIM OSVRTOM NA GROFOVE ERDÖDY U GODINAMA 1848.
IZ MEMOARA ALEKSANDRA IVEKOVIĆA

Zatim će biti opisano trideset vlastelinstava i njihovih vlasnika u kotaru Klanjec sa stanjem 1914.

Bit će prikazani razni susreti, doživljaji i anegdote.

Posebno će biti opisani i istaknuti:

  • Dvorac Miljana i grofovi Oršić
  • Dvorac Hruševac i obitelj Matačić
  • Veliko Trgovište i odnosi obitelji Brigljević i Erdödy te o Antunu Mihanoviću
  • Sečengrad i grof Sečen
  • Cesargradski (Klanječki) Novi Dvori i grofovi Erdödy u dogođajima burne 1848. godine

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 13. studenog 2017. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

PROF. DR. SC. NEVEN BUDAK

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

pod naslovom

HABSBURZI, MARIJA TEREZIJA I HRVATSKO PLEMSTVO

Hrvatsko plemstvo je u ranom novom vijeku bilo izrazito društveno raslojeni stalež: malobrojni magnati posjedovali su ogromnu većinu poreznih dimova i kmetova, pa se na plemstvo ne može gledati kao na jedinstvenu društvenu skupinu. Zbog toga se niži plemići u 17. st. nastoje izboriti za drugačiji pravni položaj od magnata. U to se vrijeme, zahvaljujući trgovini ili unosnim službama, neki niži plemići bogate i dobivaju titule baruna i grofova. Taj je proces praćen izumiranjem ili propadanjem nekih dotadašnjih magnatskih rodova. Prodiranje kapitalizma nastavlja se tijekom 18. st., pa se i dio starog plemstva nastoji obogatiti modernizirajući vlastelinstva. Ipak, u odgoju plemstva, kako ističe Nikola Škrlec Lomnički, i dalje prevladava „vojnički duh“. Sve je izraženija i potreba za školovanim državnim činovnicima. Posebno mjesto zauzimaju novopridošli plemići koji u 18. st. dolaze više s područja Svetog Rimskog Carstva, no iz Ugarske, kako je to ranije bio slučaj. Oni svoj uspon zahvaljuju odanosti i službama vladajućoj dinastiji. Napokon, tada se javlja i novi sloj armalista, bogatih građana i seljaka koji su za novac ili službe od vladara dobivali plemstvo. Zanimljiva je i uloga plemstva u širenju prosvjetiteljskih ideja.

UČITAJ ARHIVSKE VIJESTI