Hrvatski plemićki zbor

Hrvatski plemićki zbor (HPZ) je u studenome 1995. osnovala grupa potomaka plemićkih obitelji iz južne (Dubrovnik, Split) i sjeverne Hrvatske (Lika, Zagrebačka županija) te drugih povijesnih hrvatskih krajeva. Zbor je osnovan kao nacionalna udruga hrvatskoga plemstva.

Cilj udruge je okupiti sve što je od hrvatskog plemstva ostalo, a poštuje tradiciju i voli svoju zemlju. Zbor ne teži za privilegijama, jer smatra da su one nespojive s demokratskim društvom. Potrebno je, stoga, ciljeve i smjernice djelovanja Zbora jasno i čvrsto odrediti da iz njih ispadne svaka ispraznost - a, ostane želja da se služi svojoj zemlji, kako su u vremenima opasnosti služili naši preci, od Krbavskoga polja do Klisa, od Siska do Lepanta i Sigeta, a na tragu kulturne i etičke baštine koju susrećemo kod dubrovačke vlastele.

 

 

Oglasna ploča (vijesti i obavijesti)...

POZIV NA OTVORENO PREDAVANJE:

U ponedjeljak, 16. studenog 2015. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1

književnik i naš član

povodom dobivanja književne nagrade „Ksaver Šandor Gjalski“ za najbolje objavljeno prozno književno djelo u 2015. za svoju knjigu Nezaboravne priče iz kavane Corso, pročitat će nam ulomke iz svoje knjige.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

POZIV NA SVEČANU SJEDNICU:


Poštovane obitelji, plemkinje, plemići i prijatelji, gospođe i gospodo!

Temeljem članka 28. statuta Hrvatskoga plemićkog zbora čast mi je pozvati Vas na

Svečanu sjednicu Velikoga plemićkog vijeća
Hrvatskoga plemićkog zbora

a povodom 20 godina rada

I JESENJE ZASJEDANJE CILANE

Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe

Sjednica će se održati u Zagrebu u
STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI GRADA ZAGREBA
Čirilometodska ulica 5
u subotu 17. listopada 2015. u 9.00 sati

Stara gradska vijećnica Grada Zagreba

VAŽNO!

Molimo članice i članove da što prije potvrde svoj dolazak na VPV, a posebno na svečanu večeru u muzeju Mimara. Vaša pravovremena obavijest puno će nam pomoći u organizaciji: adriana_bona_hr@yahoo.com
Kontakt telefon: 091/8998622 Adriane pl. Bona

Sadržaj i dnevni red preuzmite u privitku

Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje:

U četvrtak, 11. lipnja 2015. u 19 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1

Dr. sc. Damir Karbić
održat će predavanje o temi:

HRVATSKO PLEMSTVO U SREDNJEM VIJEKU – podrijetlo, struktura i razvoj

Sažetak predavanja: Plemstvo je u srednjem vijeku u hrvatskim povijesnim zemljama predstavljalo društveni sloj u čijim su rukama bili koncentrirani najveći gospodarski resursi, ali i s njima skopčana politička prava i odgovornosti. Hrvatska je pripadala zemljama tzv. «brojnog plemstva» (uz druge zemlje Ugarske krune sv. Stjepana i Poljsku), ali su među plemstvom postojale značajne razlike s obzirom na njegovu stratifikaciju na društvene slojeve. U predavanju će se pokušati ocrtati socijalna i politička divergentnost korpusa hrvatskom plemstva u tom razdoblju, njegovi počeci i razvoj koji će krajem srednjeg vijeka dovesti do njegovog pretvaranja u staleški definirani sloj. U zaključnom dijelu predavanja ukratko će se ocrtati pravci razvoja hrvatskog plemstva u ranom novom vijeku i narodnom preporodu te njegova uloga u stvaranju i transformacijama hrvatske nacionalne ideologije i državnosti u tim razdobljima.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje:

U ponedjeljak, 25. svibnja 2015. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1

Doc. dr. sc. Hrvoje Kekez
Hrvatsko katoličko sveučilište Odjel za povijest Ilica 242, Zagreb

održat će predavanje o temi:

Sisačka bitka 1593. godine u svjetlu osmanskih osvajanja Banovine tijekom 16. stoljeća

Sažetak predavanja: Treća Sisačka bitka odigrana u ljeto 1593. predstavlja jednu od najznačajnijih pobjeda združenih kršćanskih snaga nad Osmanlija, ali prekretnicu u danjem osmansko-habsburškim ratovima, pa samim time riječ je o jednoj od prekretnice hrvatske povijesti. Rat koji je uslijedio između Osmanskog i Habsburškog Carstva prvi puta će završiti neriješeno, tj. niti jedna strana nije ostvarila odlučujuću prevagu. U predavanju će se nastojati odgovoriti na pitanje zašto su bojevi za Sisak započeli tek u zadnjem desetljeću 16. stoljeća uzme li se u obzir da je izgradnja sisačke utvrde trajala od 1544. do 1556. te da su ju Zagrebački kaptol i Sabor sagradili na strateškom mjestu na kojemu su Osmanlije prelazili Savu i Kupu. Kako bi se dalo odgovor na ovo pitane na izlaganju će se nastojati prikazati obranu hrvatskih zemalja nakon pada srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva 1463. potom objasniti proces formiranja linije obrane na Kupi u drugoj polovici 16. stoljeća, te kontekstualizirati gradnju i ulogu Sisačke utvrde u drugoj polovici 16. stoljeća, ali i objasniti promjenu osmanske osvajačke strategije u zadnjem desetljeću 16. stoljeća. Štoviše, u izlaganju će se opisati tijek i posljedice treće opsade Siska 22. lipnja 1593., te naglasiti posljedice Vašvarskog mira 1606. godine.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

POŠTOVANE OBITELJI, PLEMKINJE, PLEMIĆI I PRIJATELJI, GOSPOĐE I GOSPODO!

Pred deset dana primili ste poziv za Izvanrednu sjednicu Velikog plemićkog vijeća u Križevcima i to za petak 24. travnja 2015. Inače naše sjednice su uvijek subotom. Iznimka je učinjena jer smo bili pozvani da uveličamo Dan grada Križevaca, a Križevčani će uveličati našu Sjednicu. Međutim, kako je u međuvremenu najavila svoj dolazak na Dan grada Križevaca i Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, malo se promijenio naš program.

Odlazak iz Zagreba u Križevce predviđen je autobusom s Mažuranića trga u 8 sati. Poziv i program same sjednice VPV nešto je skraćen i nalazi se u privitku, jer naša Sjednica mora završiti do 12 sati da bi mogli prisustvovati proslavi Grada.

Nakon naše Sjednice svi naši učesnici pozvani su u 12 sati na proslavu Grada u Hrvatskoj kući. Proslava će trajati do 13.30, kada će Predsjednica otvoriti sportske igre mladih, a zatim u 14 sati je otvorenje knjižnice. Iza toga u 14.30 je domjenak.

Posebno za naše članove u 16 sati bit će organiziran posjet crkvi Sv. Križa gdje održan poznati Križevački krvavi sabor 1397.

Povratak u Zagreb je u 18 sati.

Prijedlog novog statuta

Polazeći od višestoljetne povijesti i uloge hrvatskog plemstva u očuvanju hrvatske državnosti te njegova povezanost s europskom kulturom, tradicijom i poviješću, potomci hrvatskih plemića na zasjedanju Velikog plemićkog vijeća 6. listopada 1995.godine u Zagrebu utemeljili su Hrvatski plemićki zbor i donijeli prvi Statut Hrvatskog plemićkog zbora, (koji je dopunjavan na zasjedanjima Velikog plemićkog vijeća 29. prosinca 1997.godine, 27. listopada 2001, godine, 9. travnja 2005, godine i 5. studenog 2011. godine).

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN, 74/14) Veliko plemićko vijeće Hrvatskoga plemićkog zbora na svom zasjedanju 24.travnja 2015. donijelo je prijedlog novog statuta kojeg možete preuzeti u privitku (PDF):

POZIV:

POŠTOVANE OBITELJI, PLEMKINJE, PLEMIĆI I PRIJATELJI, GOSPOĐE I GOSPODO!
Temeljem članka 28. statuta Hrvatskoga plemićkog zbora čast mi je pozvati Vas na

IZVANREDNU SJEDNICU VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA HRVATSKOG PLEMIĆKOG ZBORA

Sjednica će se održati u vijećnici Grada Križevaca
u petak 24. travnja 2015. s početkom u 10 sati

VAŽNO!
Molimo članice i članove da potvrde svoj dolazak radi osiguranja prijevoza: adriana_bona_hr@yahoo.com
Kontakt telefon: 091/8998622 Adriane pl. Bona

Sadržaj i dnevni red preuzmite u privitku:

Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje:

U ponedjeljak, 30. ožujka 2015. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1

Prof. dr. sc. Paula Durbešić
održat će predavanje o temi:
HRVATSKI ZNANSTVENICI PLEMIĆI

Sažetak: U hrvatsku znanstvenu baštinu upisano je od 16. do 19. stoljeća veći broj znanstvenika pretežno plemenita roda. U ovom predavanju prisjetit ćemo se nekolicino tih velikana koji su zadužili ne samo hrvatsku već i svjetsku znanost. Redaju se polihistori, fizičari, matematičari, prirodoslovci i dr. U mnogobrojnim plemićkim obiteljima toga doba jedan od članova odlazio je na visokoškolsko obrazovanje. Iz Dalmacije pretežno u talijanska sveučilišna središta Padovu i Rim, a iz kontinentalne Hrvatske u Beč, Prag ili Budimpeštu. U predavanju će biti predstavljeno dvanaest znanstvenika kronološki od filozofa Frane Petrića do Ljudevita Vukotinovića. Iz opisa njihovih životnih putova, zanimanja i ostvarenja moći će se spoznati njihova veličina koja je i zalog da ih se sjetimo.

Na kraju dat ćemo pregled znanstvenika članova Hrvatskog plemićkog zbora

Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 23. veljače 2015. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1

Dr. sc. Agneza Szabo
BAN IVAN MAŽURANIĆ – GRADITELJ MODERNE HRVATSKE

Sažetak: Nakon obnašanja niza važnih političkih službi (u Saboru 1848., 1861., 1872.-1873.), ali i prethodnim bavljenjem književnim radom te karijerom predsjednika Hrvatske dvorske kancelarije u Beču (1862.-1865.), Mažuranić je prihvatio i službu bana Trojedne Kraljevine. Od tada su u žarištu Mažuranićeva političkoga djelovanja donošenje niza modernizacijskih reformi, o kojima je već i ranije govorio u Saboru, osobito kada je bio izabran njegovim predsjednikom.

Novi hrvatski ban Ivan Mažuranić bio je vrlo dobro poznat u hrvatskoj javnosti. Ponajprije kao pristaša politike hrvatskog narodnog preporoda, i iskreni rodoljub, ali i dugogodišnji predsjednik Matice hrvatske (1858.-1872.). Slovio je i kao čovjek europskih nazora, sjajnog renesansnog obrazovanja, ali i duboke kršćanske orijentacije. Govorio je desetak europskih jezika, bio istaknuti intelektualac koji je s osobitim poštenjem, postojanošću značaja, literarnim, pravničkim i državničkim djelovanjem nadmašivao svoje suvremenike.

Preuzimajući čast i službu bana, Mažuranić je želio izgraditi modernu, i pravnu hrvatsku državu, učvrstiti unutarnju suverenost, i nacionalnu kulturu na svim područjima života. Predavanje obilježava važne aspekte njegovog života i djelovanja.

Zapis o književnoj večeri održanoj 26. siječnja 2015. u HPZ-u

U sklopu redovnih predavanja koja se održavaju zadnjeg ponedjeljka u mjesecu, upriličena je prezentacija književne zbirke „Plava krvna zrnca“, našeg poznatog književnika i potomka slavne plemićke obitelji Jellačić, Dubravka Jellačića Bužimskog. U nazočnosti tridesetak članova HPZ-a i gostiju, Dubravko je pročitao dvije priče iz zbirke: „Plava krvna zrnca“.

U priči „Plava krvna zrnca“ na izvanredno se moduliran i zanimljiv način opisuje susret stare, ponosne plemkinje i mlađeg uspješnog čovjeka, „novokomponiranog“ tajkuna, u atmosferi stana punog uspomena iz prošlih života plemićkih predaka. Ova emotivna pripovijest i način na koji ju je autor pročitao, nikoga u prostoriji nije ostavila ravnodušnim.

Druga priča „Tohu i Bohu“, opisivala je događaj iz umjetničkog svijeta, koji na suptilan, duhovit i ironičan način, ismijava prazninu modernističkog angažmana, te licemjerstvo i pretencioznost likovnih kritičara i publike.

U daljnjem tijeku susreta, u vrlo ugodnoj i prisnoj atmosferi, ali pod snažnim dojmom pročitanih pripovjedaka, Dubravko nam je ispričao kako je nastala cjelokupna zbirka.

Nakon iskrenog pljeska i zahvale autoru, nastavili smo međusobno druženje uz zakusku. Svi prisutni ocijenili su književnu večer izuzetno uspješnom