Oglasna ploča (vijesti i obavijesti)...

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

MATEA REŠETAR BRSTILO

Ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu i viša kustosica Zbirke heraldike i sfragistike

pod naslovom

ZBIRKA HERALDIKE I SFRAGISTIKE HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA

Zbirka heraldike i sfragistike Hrvatskog povijesnog muzeja sadrži preko 5000 predmeta koji obuhvaćaju vremenski period od 15. stoljeća pa sve do današnjih dana. Njena vrijednost počiva na izuzetom spoju dokumentarnosti povijesnih sadržaja i ilustrativnosti koju posjeduje heraldička i sfragistička građa. Značajan je izvor proučavanja strukture i položaja novovjekovnog armalističkog plemstva, državno-pravnog statusa hrvatskih povijesnih zemalja te procesa nacionalne integracije. Svjedoči o čvrstoj heraldičkoj tradiciji i punoj afirmaciji nacionalnih heraldičkih simbola.

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje

u ponedjeljak, 20. veljače 2017. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

DR. SC. SUZANA MILJAN

Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

pod naslovom

Turopoljsko plemstvo u srednjem vijeku

Srednjovjekovno plemstvo imalo je važnu ulogu u političkom i društvenom životu svojih država. Srednjovjekovno Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo spadalo je u kategoriju zemalja brojnog plemstva, što znači da su plemići činili do 10% ukupnog stanovništva. Ipak, unutar plemstva postojale su razlike u društveno-ekonomskom statusu te je ono predstavljalo heterogenu društvenu skupinu, a unutar nje posebnu grupu činilo je niže kondicionalno plemstvo. Njemu su pripadali oni plemići koji su takav svoj status i privilegije dugovali kralju, ali ih je od pravog plemstva razlikovalo to što su svoje posjede držali pod određenim uvjetima. Takav tip plemstva naročito je bio raširen na rubnim područjima Kraljevstva, pa tako i u srednjovjekovnoj Slavoniji. Njihov društveni položaj bio je podložan promjenama te su se tako tijekom razvijenog srednjeg vijeka neki pripadnici ovog sloja uzdigli na rang plemića, dok su drugi spali na rang seljaka. Dobar primjer prvog slučaja na hrvatskom prostoru predstavljaju turopoljski plemići. Oni su bili iobagiones castri koji su bili dužni vojnu službu, nasljedno su posjedovali zemlju, bili su izuzeti od poreza, te su sami sebe smatrali plemenitima. U izlaganju će se predstaviti povijest turopoljskog plemstva u srednjem vijeku, odnosno do njihove obnove bratstva 1560. godine. Predstavit će se njihova organizacija, struktura vlasti, dužnosnici zajednice s jedne strane, a s druge pojedinci koji su se istakli u povijesnim događajima na razini Zagrebačke županije ili na razini Kraljevstva. Poseban će se naglasak staviti na plemićke obitelji koje su živjele u Velikoj Mlaki, poput obitelji Lacković ili Krupić, te na njihovim primjerima pokazati kako je živjelo turopoljsko plemstvo do kraja srednjeg vijeka. Kao dodatak, predstavit će se i protokol turopoljskog sudišta, kao novootkriveni izvor za istraživanje plemenite općine, u kojem se mogu pojedine obitelji lijepo pratiti te im se genealogije upotpuniti tim podacima.

Pozivamo Vas da dođete na druženje te otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 16. prosinca 2017. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 koje će održati

prof. dr. sc. Radovan Marjanović Kavanagh

redoviti profesor geodezije na RGN u Zagrebu

pod naslovom

Povijest obitelji Marjanović - Kavanagh i dvorac Mali Tabor u Hrvatskom zagorju

Obitelj Marjanović je slavenskog porijekla dok je obitelj Kavanagh podrijetlom iz Irske.

U uvodnom dijelu se opisuju podrijetla obih obitelji počevši od najstarijih poznatih dokumenata. U pregledu obiteljskih veza navode se i opisuju srodstva te se objašnjava način prelaska imena, posjeda i nasljedstva ovih obitelji koje su početkom prošlog stoljeća spojene.

Opisom i mnogobrojnim slikama se dokumentira i prikazuje dvorac Mali Tabor izvana, njegovo unutarnje uređenje i inventar iz vremena dok je dvorac još bio potpuno namješten i u dobrom stanju, pogodnom za život.

Na kraju se dokumentira današnje stanje dvorca uz komentar.

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

UČITAJ ARHIVSKE VIJESTI