Obitelj Vusio

 

Vusio hrvatskim prezimenom Vužić potječe od roda Marinkovića, a nastanjena je bila u Bolu u koji se je doselila iz mjesta Pražnica na otoku Braču.U najstarijim bolskim maticama stoji zabilježeno da prvi plemići Vusio, braća Vicko i Ivan, potječu od Marinkovića, godine 1603. u maticama se javljaju upisani kao Vužić, da bi kasnije zaodjenuli prezime klasičnim oblikom Vusio. Primanje u plemićko vijeće Brača braće Vusio Vicencija (Vicka) i Ivana obavljeno je činom agregacije 26. srpnja 1654. godine zbog zasluga prema komuni i državi, posebice u sudjelovanju vlastitim brodovljem i bračkom galijom u Kandijskom ratu i oslobođenju Klisa 1648. godine.Plemstvo stečeno agregacijom potvrdio je dukalom dužd Carlo Contarini (Carlous Contareno) izdanom u Veneciji (Mlecima) 29.svibnja 1655. godine.

 

Od vremena primanja u bračko plemstvo članovi obitelji Vusio redovito su upisivani u službene iskaze bračkog plemstva koja je Vijeće dostavljalo knezu kao predstavniku državne vlasti u svrhu dodjele soli.

 

U razdoblju od 1658-1663 godine Ivan Vusio isticao se dužnošću soprakomita bračke galije pa ga mletački senat nagrađuje zlatnom ogrlicom od 200 dukata s izrazima poštovanja i odličjem kavalira mletačke republike.

 

Josip Vusio soprakomit bračke galije 1687. godine obranio je mnoga područja u priobalnom pojasu pa ga je 1685. godine generalni providur predložio za nagradu mletačkoj vladi.

 

U Makarsku se službom (kancelar) doselio 1780.god. iz Bola na otoku Braču Antonio (Ante) Vusio sin Petra, za kojeg je izričito zabilježeno u matičnoj knjizi krštenih (02.listopada 1780.god.) da je “NOBILIS BRACHIENSIS”.U popisu plemića na otoku Braču 1773.god. zabilježen je gospodin Petar Vusio sa osam članova.

 

Iz Makarske plemičke loze potekao je svećenik Eugen Marija Vusio, rođen 02. listopada 1850.god. u Makarskoj od oca Josipa, sina Petra, pisac brojnih članaka gospodarskog i poljodjelskog sadržaja te djela:”O raspravi posvečenju sluge božjega biskupa Nikole Biankovića Splječanina Makarskog biskupa”(Zadar 1890.god.).

 

U Zadru je 1891.god. počelo izlaziti glasilo seljačkog gospodarskog društva Dalmacije čiji je izdavač bio dvije godine, a zadnji broj izašao je 25.travnja 1896.godine.Umro je u Beču 27.veljače 1929.godine gdje je predavao kao profesor na fakultetu.

 

Iz plemićke loze Vusio valja spomenuti još neke ugledne ljude i to:

 

 • Ivan Vusio ninski biskup, umro u Splitu 1689.godine.
 • Andrija Vusio bio je sudac i zastupnik plemstva u Bolu 1786.godine.
 • Dr.Juraj Vusio, sudac, umro u Splitu1808.godine.
 • Anka Vidović rođena Vusio spada među prve žene književnice u hrvatskoj književnosti XIX. stoljeća, umrla u Zadru 12. rujna 1874. godine.

 

Obitelj Vusio je gradila kaštele i crkve od kojih treba spomenuti:

 • Župnu crkvu s izrazitim baroknim ukrasima, posvećena Gospi od Karmela u Bolu na otoku Braču, gradila je plemička obitelj Vusio, a današnji oblik dobila je u nadogradnji 1788.god.
 • Kaštel Vusio na morskoj obali u Bolu izgradio je soprakomit bračke galije iz obitelji Vusio, a postoji još i danas.
 • Drugi kaštel je bio sagrađen između Sumartina i Bola u predjelu Ravan.

 

Od plemićke obitelji VUSIO danas živući članovi su:

 • Arsen i Katica pl. Vusio- žive u Zadru i u mirovini su.
 • Ante i Dr.Jadranka pl. Vusio- žive i rade u Zadru.
 • Ivo i Ivanka pl. Vusio- žive i rade u Makarskoj.
 • Joško pl. Vusio- živi u Makarskoj i nalazi se u mirovini.

 

Nažalost prije par godina napustio nas je Narciso Vusio.

 

Ante pl. Vusio
A.Hebranga 3
23000 Zadar

tel. : 023/230-301
mob. : 098/98 444 67

E-mail: ante.vusio@zd.htnet.hr