Obitelj Vučetić

 

Prezime Vuchetich

 

Prezime Vuchetich je vrlo staro i potječe od starohrvatskog imena Vuk. Ono se mijenjalo tijekom vremena. U početku je bilo Vlk, Vlkota, Vukota, Vucheta, Vuche, Vucetich, Vuczetich, Vučetić i Vuchetich. Vuchetina djeca su Vuchetichi. U 16. st. u obiteljskim spisima piše se ovo prezime kao Wchetich, u 17. st. Vucetich i Vuczetich. U 18. st. pa do polovice 19. st. Wuchetich, a od polovice 19. st. pa do I. svjetskog rata Vuchetich. Kasnije jedan dio članova obitelji Vuchetich piše i dalje Vuchetich dok se drugi odlučuju za Vučetić.

 

Porijeklo obitelji

Obitelj Vuchetich jedna je od starih obitelji hrvatskog plemstva. Prema povijesnim izvorima živjelo je u 14.i 15 stoljeću pleme Vucheticha u Bosni, današnjoj jugoistočnoj Hercegovini i to vjerojatno oko Bileća i Goražda.

 

Tako nalazimo u drugoj polovici 14. stoljeća uglednog plemića–diplomatu Tvrtka Vucheticha. On živi i djeluje na dvoru bosanske kraljice Jelene Grube. U to vrijeme Dubrovnik se obavezao plaćati Dmitrovdanski i Stonski dohodak bosanskoj kraljici. Zbog toga Tvrtko Vuchetich boravi u Dubrovniku. Njemu je odlukom Dubrovačkog Vijeća dana 02.02.1398 god. isplaćen Stonski dohodak da ga preda svojoj vladarici.[1]

 

[1] Jorga, 0.C. 70, 71, 72 izvadci iz dubrovačkog arhiva Monumenta Ragusina