Obitelj Mladineo

 

U Državnom arhivu u Veneciji sačuvana je originalna dokumentacija koja potvrđuje plemićki status obitelji Mladinić-Mladineo. U tom Arhivu sačuvan je i grb obitelji Mladineo s opisom, te kratki osvrt na porijeklo ove plemićke obitelji. U opisu se navodi da je plemićka obitelj Mladinić ili Mladineo porijeklom iz Mađarske i Bosne, te da joj je plemićki status dodijeljen u tim kraljevinama, gdje su se pojedini članovi obitelji istakli u ratovima, te su neki bili guverneri a drugi su bili poglavari provincija i gradova. S najezdom Turaka, pošto ih je zadesila zla sudbina, morali su napustiti svoje bogate posjede, te su našli utočište u Dalmaciji, gdje su i dalje uživali plemićke časti i povlastice koje im je dodijelilo Plemićko bračko vijeće.

 

Kada su preci obitelji Mladineo stigli na otok Brač, nastanili su se na visoravni, jer su obalna naselja Pučiški Dolac i Stipanska Luka bili često napadani od strane Neretvana (841. god.), Saracena (866. i 915. god.), zatim od Omišana. Stoga su stanovnici priobalnih naselja bježali na visoravan u naselja Straževnik i Pražnica. Kada je 1420. god. Brač potpao pod vlast Mletačke Republike, Bračani su odahnuli, jer je Republika svojom mornaricom držala more čisto od gusara, te su tada počeli stanovnici naselja sa visoravni silaziti na more, tako su godine 1467. obitelj Zuvetić, a zatim Mladinić sa ostalim obiteljima utemeljile na moru 13 kula po čemu je Pučišće dobilo naziv "Luka kula", a zatim "Polcishie".

 

Pučišće je dalo velik broj vojničkih dostojanstvenika, od kojih se posebno istakao nadupravitelj (soprakomit) venecijanske ratne galije Juraj pl. Mladineo (1604.-1651.), kako svojim držanjem i smionošću, tako i hrabrošću iskazanim pod makarskim primorjem i Solinom, pri zauzeću Zadvarja, Klisa, Skradina i Risna kao i na drugim bojištima, poglavito pod Šibenikom u kolovozu 1647. godine, kada je bosanski paša Tečeli sa vojskom od 50.000 momaka i četiri baterije opsjeo taj grad. Soprakomit Juraj pl. Mladineo autor je rukopisne knjige, kojom opisuje opremanje venecijanske ratne galije pod njegovim zapovjedništvom. Ova knjiga je pohranjena u Arheološkom muzeju u Splitu.

 

Mladineove zasluge za kršćanstvo i Republiku najbolje ilustrira pismo saučešća kojeg je uputio venecijanski Dužd Franciscus Molino, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Knezu Bračkome: Nobili et sapienti viro Cristophoro Canali, od 27. studenog 1651. godine, a neumrli Andrija Kačić Miošić opjevao je Mladineova junaštva i zasluge.

 


Marko, Nikola i Ivan ::: Ivan-Petar i Anka

 


Marko i Hania ::: Ivan (1985, - )

 

Rodoslovlje obitelji Mladineo