Obitelj Maleković

 

Plemićki stalež Matija (Mathias) Maleković iz Brdovca dobio je 1490. za vojne zasluge. Zemaljski Sabor kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije objelodanio je 1660. plemićku povelju Benediktu Malekoviću (Mallekovich). To je potvrdio 26. 8.1697. u Beču kralj Leopold I. dodjelom Michaelu Malekoviću plemićke povelje i grbovnice. Ovo je potvrdio Hrvatski sabor 10.9.1697., s napomenom da je porodica Maleković odranije bila plemićka ("denuo nobilitatur").

 

Original grbovnice i povelje nalazi se u arhivu HAZU u Zagrebu.

 

LIT: Dr. Ivan von Bojničić, DER ADEL VON KROATIEN UND SLAVONIEN, Nürnberg 1899., str.108, tab.77.

 

Biografija

 

Vladimir Maleković

Vladimir Maleković rođen je 1936. godine u Brdovcu. Srednju školu pohađao je u Varaždinu i Zagrebu. Diplomirao je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1962. godine. Od 1953. do 1961. godine bavi se spisateljskim radom i objavljuje poeziju, prozu i oglede u književnim tjednicima i časopisima (Poletu, Literaturi, Književnim novinama, Telegramu, Republici i dr.) Od 1961. do 1963. godine radi kao scenarist i asistent režije na RTV- u Zagreb, a od 1964. u uredništvu Vjesnika, gdje objavljuje kritičke oglede o likovnoj umjetnosti, književnosti, teatru, glazbi, arhitekturi, dizajnu i zaštiti spomenika kulture.

Prije prelaska u Muzej za umjetnost i obrt 1983. godine koncipirao je ili samostalno ostvario brojne monografske, retrospektivne i kulturološke izložbe. Auktor je izložbi: „Hrvatska likovna umjetnost (1945.-1955.)“ 1974. godine, „Grupa trojice“ 1976.g.; „Ekspresionizam i hrvatsko slikarstvo“ 1980.g.; „Kultura pavlina u Hrvatskoj“ 1989. g.; „Barok u Hrvatskoj“ 1993.g.; „Bidermajer u Hrvatskoj“ 1997. g. i dr.

Auktor je mnogobrojnih monografija, a neke od poznatijih su „Hrvatska izvorna umjetnost“ 1973.g.; „Ivan Rabuzin“ 1976. g.; „Edo Murtić“ 1978.g.; „Kosta Angeli Radovani“ 1981. g.; „Krsto Hegedušić“ 1985. g.;„Dubravka Babić“ 1987. godine.

Bio je urednik nakladničkih cijelina, urednik recenzent ili član uredništva brojnih domaćih i inozemnih nakladničkih kuća.

Inicirao je i vodio obnovu MUO, bio je autor idejne koncepcije novoga stalnog postava iz 1993. godine. Auktor je nekoliko scenarija za kratkometražne filmove i TV emisije. U nakladi Matice Hrvatske 1998. g. objavljena je njegova knjiga pjesama „Kameni vrtovi“, a u izdanju Ex librisa 2001.g. knjiga feljtona „Bogomraki“. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja: Nagrada grada Zagreba 1989.; odličje Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića 1993. g.i nagrada INA- e za promicanje hrvatske kulture u inozemstvu 1997. godine.

Smrt ga je zatekla na dužnosti ravnatelja MUO-a 2003. godine.