Obitelj Degl´Ivellio

(IVELJIĆ – IVELLIO – DEGL'IVELLIO)

 

Rodoslovlje ove prastare plemićke obitelji započinje u 13.st. sačuvano je u obitelji i podudara se sa župnim maticama u Pučišću na otoku Braču od sredine 16.st. Porijeklo ove obitelji zapravo je od obitelji Andrijević od kojih su se odijelili u 16.st. U pučiškim župnim knjigama spominju se 1581.g. kao Iveljići, ali već od 1626.g. latiniziraju ime u Ivellio. Javljaju se i u Pražničkim maticama od 1590.g., a kasnije i u Dolu i na Bolu. Posjedi te bračke obitelji bili su neobično prostrani no ženidbom su prešli u vlasništvo obitelji Dešković. I danas je sačuvan dvorac u Pučišćima koji nad ulaznim vratima čuva uklesani grb obitelji Ivellio. Obitelj nalazimo u Splitu od 1643.g. prilikom vjenčanja Radoša Ivellia s Elenom Capogrosso, a trajno se seli u Split od 1718.g. kada je Ivan Krstitelj oženio Mariju groficu Balbi iz Venecije. Uskoro su primljeni u splitsko plemićko vijeće, dok su im Mleci dodijelili titulu grofova. Materijalni trag su ostavili u prekrasnoj palači Ivellio u centru grada Splita.

Ivan Krstitelj (1774-1843) dobio je potvrdu plemstva od Austrije, 29.ožujka 1822.g.

Značajnije osobe iz obitelji bili su: Juraj koji je na Braču «defensor» od 1637- 1657, zatim Jerolim kojeg spominju 1667.g. kad se posebno istakao pri oslobađanju Zadvarja kao soprakomit bračke galije, a istu je titulu nosio i Radoš 1717.g. Posebno značajan je bio odvjetnik Nikola (1767-1831), jedan od osnivača masonske lože za vrijeme francuske uprave, kada je bio izabran za splitskog načelnika. Antun (Antonio) (1839-1927) bio je sudac u Zadru i Splitu, a konačno je u Dubrovniku bio predsjednik okružnog suda, te carski i kraljevski dvorski savjetnik, odlikovan s više visokih redova. Maestro Rado (1902-1947) bio je dirigent Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, te dirigent i direktor HNK u Osijeku i Rijeci, na tekst dr. Vinka Vilića skladao je HIMNU SVETOM VLAHU koja se i danas službeno pjeva i izvodi na proslavi blagdana svetog Vlaha. Također skladao je još nekoliko manjih skladbi (HIMNA ŽENA) te je prevodio libreta talijanskih opera na hrvatski jezik. Pomorski kapetan Josip (1904-1965) bio je zapovjednikom nekoliko velikih brodova, a posebno PRINCEZE OLGE. Umro je kao državljanin SAD-a. Profesor Antun (1935-1999) bio je srednjoškolski profesor na Gimnaziji u Dubrovniku, Turističkoj školi i Isusovačkoj Gimnaziji. Prvi iz obitelji je postao redovitim članom Hrvatskog plemićkog Zbora.

 

Danas živući članovi obitelji Degl'Ivellio su; profesorica Antica degl'Ivellio ( 1937-), koja živi u Dubrovniku, dipl.ing. Jelena degl'Ivellio (1975-), također u Dubrovniku, Orlanda degl'Ivellio (1960-) također u Dubrovniku i maestro Josip degl'Ivellio, (1969-) dirigent, zborovođa i skladatelj koji živi u Zagrebu i redoviti je član je Hrvatskog plemićkog Zbora, te je redoviti član (brat) Družbe Braće Hrvatskog Zmaja i nosi naslov Zmaj Brački II. (vidi: www.josip-degl-ivellio.iz.hr) (e-mail: josip.degl-ivellio@zg.htnet.hr)

 

Jedan ogranak obitelji koji je nastao od Radoša degl'Ivellio koji je umro u Beču 1906.g. i danas živi u Beču a nosi djelomično izmijenjeno prezime u Ivellio-Velin, a poznati su bili kao industrijalci, dok su danas jedni od vodećih u pratećoj industriji kompjutora.

 

 

Adrese za kontakt s obitelji DEGL'IVELLIO su:

prof. Antica degl'Ivellio i dipl.ing. Jelena degl'Ivellio
Vladimira Nazora 31
20000 DUBROVNIK

 

Orlanda degl'Ivellio
Plovani Skalini 14
20000 DUBROVNIK

 

mo. Josip degl'Ivellio
V Poljanice 6
10040 ZAGREB

i

Župska 5
20000 DUBROVNIK