Obitelj Bartholovich

 

Podrijetlo prezimena

Prezime je zasigurno patronimik nekog od davnih predaka Bartola, inače vrlo starog hrvatskog imena. Transkripcija je prezimena mađarska.

 

Postojbina, rodonačelnik obitelji i nestor plemstva

Na osnovi dokumenata koji se mogu naći u arhivu grada Dubrovnika, pretpostavlja se da obitelj potječe iz Dubrovnika. Poslije velikoga potresa 1667. obitelj se raseljava. Jedan ogranak obitelji nastanio se u Srednjoj Bosni – Zavidovići gdje i danas ima živućih potomaka, a drugi je dio obitelji došao u Slavoniju.

 

Iz do sada poznatoga rodonačelnik je obitelji Antonius, a nestor je plemstva njegov sin, zemljoposjednik iz druge polovice 19. stoljeća, Carolus Bartholovich. On je bio dogradonačelnik Osijeka. Njemu je 17. svibnja 1898. car austrougarski i kralj hrvatski Franjo Josip podijelio plemstvo.

 

Plemićka povelja

Plemstvo je proglašeno 20. studenog 1898. u Virovitičkoj županiji. Plemstvo je podijeljeno s pridjevom Tenjski. Naime Carolus posjedovao je dobro „Topolik“ između Tenje i Novog grada Osijeka. Kada je barun Ivan Adamović rasprodavao svoj posjed, njegovu jezgru s dvorcem u Tenji kupio je također Carolus.

 

 

 

 

 

 


Rodoslovlje obitelji Bartholovich Tenjski

Genealogija obitelji

Na žalost ostalo je vrlo malo podataka, a pogotovo obiteljskih slika. U crkvenim dokumentima zapisano je da je Antonius bio trgovac. Njegov sin Carolus bio je questor i zemljoposjednik dobra Topolik, a kasnije dogradonačelnik Osijeka. Od obitelji Adamović kupio je dvorac u Tenji, a budući da u plemićkoj povelji piše Tenjski, kupio ga je prije 1898. Njegov sin bio je također Carolus, nastavio je unapređivati očevo dobro. Do 1945. obitelj je bila veliki zemljoposjednik u osječkom kraju. Dragutinovi sinovi i kćer rođeni su u Tenji. Teodor je diplomirani inženjer agronomije, a Adrijan diplomirani inženjer strojarstva.