Obitelj Antoniolli

 

Postojbina, podrijetlo prezimena i nestor obitelji

Obitelj Antonioli podrijetlom je iz sjeverne Italije, iz Lombardije.

Budva se spominje od 4. stoljeća prije Krista kao grčko naselje Buthoe. Tijekom stoljeća mijenjala mnoge vlastodršce od Rima, Bizanta, Srbije, hercega Sandalja Hranića, a u kasnom srednjem vijeku, kao i cijela Dalmacija, od 1442. pripadala je Veneciji. Gradska općina – komuna Budve, s još dvije općine Boke kotorske, Kotora i Risna činila je posebnu cjelinu. Od godine 1371. imala je svoj Statut i knjigu povlastica kao uređena gradska cjelina. Bila je od godine 886. do 1830. sjedište biskupa. Na dan Sv. Marka sastajalo se komunalno Plemićko vijeće autohtonih plemića i samostalno odlučivalo o svojim komunalnim problemima. Provjeravalo se primanje novih članova u to vijeće. Jedna se grana preko Venecije doselila i u Budvu u 18. stoljeću. Prezime je čisti patronimik od imena Anton.

 


Zemljopisni položaj Budve, danas u Crnoj Gori

 

Komunalno plemićko vijeće u Budvi agregiralo je u svoje Vijeće i u stalež plemića Ivana, sina Antona, Antoniolia dana 26. travnja 1720. Tako je on i nestor obitelji Antonioli i rodonačelnik plemićke obitelji Antonioli. Venecijanski providur za Dalmaciju Zorzo Grimani 25. travnja 1735. potvrdio je to primanje. Na vjenčanom listu Ivana Antoniolija dne 13. veljače 1738. piše ... „Ivan pok. Antuna Antoniolia plemić ovoga grada ...“

 
Potvrda generalnog providura Zorzi Grimania

 


Vjenčani list Ivana Antonova Antoniolia od 13. veljače 1738.

 


Kratko rodoslovno stablo