Obitelj Borelli

 

Plemićka obitelj Borelli normanskog je podrijetla. Prema rukopisu kojeg obitelj posjeduje podrijetlom su Normani iz Beneventa, gdje su se zvali Borel, Burel,Burelli i Borely. Među prvim Normanima u Beneventu bio je Anser Burelli 1016.godine,a zatim se u dokumentima spominje Oderizij Borelli. Jedna grana Borellijevih nastanila se oko 1281.godine u Bologni. Iz te je loze prema neprekinutom redoslijedu potekao Bartolomeo Borelli, rođen 1673.godine u Bologni, osnivač dalmatinske grane ove stare i ugledne plemićke obitelji. Prvog u Bologni izvori bilježe Jubertina Borellija već 1281. godine. Borellijevi su obnašali najviše službe u plemićkom vijeću Bologne, a prema podacima iz rodoslovlja bili su u srodstvu s najuglednijim plemićkim obiteljima u tom gradu.

 

Bartolomeo Borelli, osnivač dalmatinske grane, praunuk je Matteae Barberini, iz roda pape Urbana VIII. On je kao mletački časnik, general i zapovjednik kninske tvrđave prvi došao u Dalmaciju 1717.godine za posljednjeg mletačko-turskog rata. Njegov je sin Francesco Borelli za izuzetne zasluge svoga oca obdaren vranskim feudom te mu je odlukom Senata u Mlecima od 28.ožujka 1752.godine podijeljen naslov CONTE (conte veneto), a feudalna investitura izdana 27.rujna, iste godine kad je bio upisan u mletački "Libro Aureo dei veri Titolati". U Zadarsko plemićko vijeće bio je upisan 20.srpnja 1796.godine Andrija conte Borelli sin spomenutog Francesca conte Borellija. Francescu Borelliju mlađem, sinu Andrije i Angiole Rossi, potvrđeno je plemstvo 25.ožujka 1822.godine od strane Heraldičke komisije, te pridjevak "Vranski" 27.ožujka 1822.godine. Isti Francesco Borelli bio je i doživotni član gospodske kuće u Beču te zastupnik u Carevinskom vijeću.