Strateški plan
Hrvatskoga plemićkoga zbora


Neosporno je da su hrvatsko plemstvo i hrvatska aristokracija djelovali kao »politički narod« i da je ovaj čimbenik povijesno-politički neistražen i nedovoljno opisan. Na temelju svega toga je očito da je uloga Hrvatskog plemićkog zbora (HPZ) značajna kao i doprinos u rasvjetljavanju važnosti plemstva u doba njegovog »povijesnog« razdoblja, kao nositelja mnogih korisnih novina i općeg društvenog napretka.

Dolično je povijesno naglasiti, da su kroz teška stoljeća borbe za hrvatsku opstojnost samo barjaci plemstva bili ona jedina moguća stalnica, pod kojima se razvijala hrvatska narodna svijest u borbi za goli narodni opstanak. Zato trebalo bi osvijetliti cijeli niz potisnutih, zapostavljenih i prisilno zaboravljenih čimbenika. Tu zadaću preuzeo je HPZ da ulogu plemstva kao civilizacijsku i društvenu pojavu, gotovo stoljeće nepravedno marginaliziranu, povrati izvornu i časnu ulogu.

Statut HPZ-a i načela djelovanja HPZ-a oblikuju i strategiju djelovanja HPZ- a a njene sastavnice su:

 • okupljanje potomaka hrvatskog plemstva oko HPZ-a
 • svjedočenje povijesne uloge plemstva u Hrvatskoj,
 • pokretanje istraživačkih projekata (kao već pokrenuti: »Povijest hrvatskog plemstva«),
 • organiziranje druženja članova HPZ-a kroz mjesečne domjenke, predavanja, posjete izložbama i povijesnim mjestima i dr.,
 • suradnja sa srodnim plemićkim udrugama u susjednim zemljama (Austrija, Mađarska i Italija),
 • suradnja sa srodnim udrugama i institucijama
 • promicanje izdavačke djelatnosti kroz izdavanje Glasnika HPZ, Hrvatskog heraldičkog zbornika, reprint izdanja npr. V. A. Duišin: Zbornik plemstva i bibliografije o plemstvu i dr.
 • održavanje plemićkog informacijskog sustava na web stranicama na internetu
 • održavanje skupova, okruglih stolova, kolokvija »in situ« na aktualne teme o hrvatskom plemstvu,
 • djelovanje u svim manifestacijama koje promiču važnost hrvatskog plemstva (izdanja izložbe i sl.)
 • prikupljanje donacija za djelovanje HPZ-a
 • ostala djelovanja od interesa HPZ-a sukladno Statutu HPZ-a

Sastavnice strategije djelovanja HPZ-a razraditi će se Godišnjim planom HPZ-a.