Statut Hrvatskoga plemićkoga zbora

Polazeći od višestoljetne povijesti i uloge hrvatskog plemstva u očuvanju hrvatske državnosti te njegova povezanost s europskom kulturom, tradicijom i poviješću, potomci hrvatskih plemića na zasjedanju Velikog plemićkog vijeća 6. listopada 1995.godine u Zagrebu utemeljili su Hrvatski plemićki zbor i donijeli prvi Statut Hrvatskog plemićkog zbora, (koji je dopunjavan na zasjedanjima Velikog plemićkog vijeća 29. prosinca 1997.godine, 27. listopada 2001, godine, 9. travnja 2005, godine i 5. studenog 2011. godine, te dopune od 27. svibnja 2017.).

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN, 74/14) Veliko plemićko vijeće Hrvatskoga plemićkog zbora na svom zasjedanju 24.travnja 2015. donijelo je novi dopunjeni statut, kojega je tekst usklađen sa Zakonom o udrugama, te ovjeren od Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba 20. kolovoza 2015.

Statut možete preuzeti ovdje (klik za PDF)