Načela djelovanja
Hrvatskoga plemićkoga zbora

 

Moto: "Što pređi ti namriješe, zasluži da zaista tvoje bude."
(Goethe, Faust 1.)

1. Hrvatski plemićki zbor (HPZ) je u studenome 1995. godine osnovala grupa od 17 potomaka plemićkih loza iz južne (Dubrovnik, Split) i sjeverne Hrvatske ( Lika, Zagrebačka županija) te drugih povijesnih hrvatskih krajeva. Zbor je osnovan kao nacionalna udruga hrvatskoga plemstva. Cilj udruge je okupiti sve što je od hrvatskoga plemstva ostalo, a poštuje tradiciju i voli svoju zemlju. Zbor ne teži za privilegijama, jer smatra da su one nespojive s demokratskim društvom. Potrebno je, stoga, ciljeve i smjernice djelovanja Zbora jasno i čvrsto odrediti da iz njih ispadne svaka ispraznost - a ostane želja da se služi svojoj zemlji, kako su u vremenima opasnosti služili naši preci, od Krbavskog polja do Klisa, od Siska do Lepanta i Sigeta, a na tragu jedinstvenog koncepta kulture i etike društvenih odnosa kakvog je zastupao dio hrvatske aristokracije iz Dubrovnika po kojem se vlastela dragovoljno žrtvuje za probitke Republike

 

2. Temeljem gornjega možemo odrediti zasade na kojima počiva djelovanje Hrvatskoga plemićkog zbora. To su:

 • HPZ je povijesna, tradicijska i živuća udruga. Ona svojim rodoslovljima vjerodostojno svjedoči povijesni kontinuitet hrvatske državnosti: nacije koje nemaju vlastito plemstvo nisu, u pravilu, imale ni vlastitu državu
 • HPZ je nacionalna plemićka udruga koja naglašava jedinstvo hrvatskoga državnog teritorija i njegovu povijesnu i kulturnu povezanost. Pripadnost Hrvatske dvama od najljepših svjetskih civilizacijskih krugova, sredozemnom i srednje- europskom, povijesna je činjenica, koja je naše bogatstvo. Pred Zborom je, dakle, zadatak da povezivanju povijesnog, duhovnog i kulturnog prostora Hrvatske pridonese i putem ujedinjavanja hrvatskoga plemićkog korpusa
 • HPZ je staleška udruga hrvatskoga plemstva, subjekta koji je, kao i crkva u Hrvata, teško preživio marksističku historiografiju i socijalne oluje 20-og stoljeća. Kao takav, Zbor zastupa i subjektivne interese, ali u okviru širih interesa i zakona društva u kojem živimo
 • Članstvo u Hrvatskome plemićkom zboru određeno je Statutom. Ono je po prirodi stvari selektivno i ograničavajuće, ali prepoznaje i činjenicu da su ratovi i društvena previranja uništila mnoge javne i obiteljske arhive
 • Hrvatski plemićki zbor je u svom djelovanju otvoren suradnji s hrvatskim državnim, crkvenim i kulturnim institucijama i udrugama. Ta suradnja mora biti otvorena, dvosmjerna, temeljena na uzajamnom poštovanju i uvažavanju nezavisnosti Zbora
 • Hrvatska plemićka udruga naglašava etičku komponentu Zbora: plemstvo, dobiveno davnom zaslugom predaka, prenosi se rođenjem, ali učvršćuje odgojem i potvrđuje životom. U svezi s tim je i moto na početku ovog teksta

 

3. Neposredni zadaci Zbora, koji proizlaze iz gornjih zasada su:

 • okupiti hrvatsko plemstvo oko Hrvatskoga plemićkog zbora; tako okupljeni,
 • služiti domovini onim poredbenim prednostima koje plemstvo ima
 • svjedočiti kontinuitet državnosti i povezivati civilizacijske krugove u kojima Hrvatska živi
 • svjedočiti povijesnu ulogu plemstva u Hrvatskoj
 • isticati etiku, moral, nekorumpiranost i načelo odricanja za probitke Hrvatske.

 

Ostvarivanje ovih zadataka prava je svrha postojanja Zbora.

 

U Zagrebu, 20. svibnja 1996. godine