Etički kodeks
Hrvatskoga plemićkoga zbora

 

Članak 1.

Hrvatski plemićki zbor je utemeljen radi povezivanja preostalih hrvatskih plemićkih obitelji u cilju afirmiranja povijesnog doprinosa njihovih predaka i svjedočenja hrvatskog identiteta na ovim prostorima tijekom proteklih stoljeća. To je dug članova Zbora svojoj domovini i svojim precima koji su u okviru tadašnjih državnih zajednica za svoj izuzetan društveni angažman dobili plemićke titule.

 

Članak 2.

Ovim Kodeksom utvrđuju se osnovne smjernice ponašanja članova Zbora u međusobnim odnosima i u odnosu na šire društveno okruženje.

U tom smislu preporučuje se članovima Zbora, na tragu najsvjetlijih plemićkih tradicija, osobno zalaganje za dobrobit hrvatskog društva i to na tri razine duhovnoj, obiteljskoj i društvenoj.

 

Članak 3.

Na duhovnoj razini vrijednosti, Hrvatski plemićki zbor, povijesno utemeljen na kršćanskim duhovnim vrijednostima, poštuje sve vjerske i humanističke tradicije, a isključuje svaku nesnošljivost i sektaštvo. Pritom, on će promicati ljudska prava, neovisno o podrijetlu, socijalnom položaju i rasnoj pripadnosti.

 

Članak 4.

Na obiteljskoj razini vrijednosti, obitelj će za svakog člana biti polazište za društveno djelovanje jer samo obitelj može biti stožer trajnom uspješnom djelovanju za opće dobro.

Istaknimo i zalaganje za očuvanje obiteljske tradicije, obiteljsku solidarnost, odnos među generacijama, potporu u radu članovima unutar obiteljske zajednice i spomen na pokojnike.

 

Članak 5.

Na društvenoj razini vrijednosti, članovi Zbora prihvaćajući tradicionalne plemićke nazore, njegovati će uspravan duh i prednjačiti u preuzimanju odgovornosti za širu cjelinu i za dobrobit društva.

 

Članak 6.

Članovi Zbora održavat će životni stil koji uključuje: povezanost sa zemljom, ljubav prema domovini i nacionalni ponos, iskazivanje hrabrosti za podnošenje žrtava na dobrobit Hrvatske, njegovanje povijesne odgovornosti za čuvanje duhovne baštine, skrb za dobrobit drugih, posebice slabih, njegovanje čestitosti, osjećaja za čast, ispunjavanje obveza i držanje date riječi, njegovanje prihvatljivih oblika ophođenja, iskrenosti, uljudnosti, dobronamjernosti, prakticiranje građanskog duha te zaštitu prirode i čuvanje prirodnih izvora.

 

Članak 7.

Skrb o zaštiti povijesne baštine članovi Zbora će ostvarivati nastojanjem da istraže i spasu od zaborava sve što je vrijedno istaknuti o utjecaju svojih predaka na povijesna događanja u mjestu i vremenu u kojem su živjeli.

 

Članak 8.

Ponašanje članova Zbora u međusobnim odnosima, u svim prilikama druženja, biti će usmjereno na stvaranje ugodne atmosfere, prožete međuljudskim odnosima bez konflikata i napetosti, na produbljivanje prijateljstava, zasnovanih na međusobnom uvažavanju, kulturnom odnosu i solidarnosti. U međusobnom ophođenju, oni će pored suvremenih pravila lijepog ponašanja, primjenjivati i neke specifične oblike koji proizlaze iz tradicije i potrebe da se učvrsti zajednica plemstva koju Zbor okuplja. U tom smislu članovi će se u međusobnim kontaktima oslovljavat sa TI. Tako će se i formalno naglasiti potreba za prisnošću i ravnopravnošću odnosa, bez obzira na eventualne pojedinačne razlike u obrazovanju i društvenom statusu.

 

Članak 9.

Ponašanje članova Zbora u suprotnosti sa ovim Kodeksom, a posebno nedolično ponašanje u javnosti, snobizam, lažno predstavljanje, krivotvorenje podataka iz životopisa, rodoslovlja, povijesnih izvornika i svi slični oblici ponašanja koji ruše ugled Zbora u društvu, biti će primjereno sankcionirani, sukladno odredbama odgovarajućih internih akata.

 

Članak 10.

Temeljna je dužnost članova Zbora, u javnom životu ponašati se kao časne osobe, dostojanstveno i ponosno nositi plemićku titulu, uvijek svjesni da su je stekli samo rođenjem i zaslugom svojih predaka. Zato prema njima osjećati dužno poštovanje i trajnu obvezu, afirmirati djela i zasluge koje su im tu časnu titulu donijele i takvo ponašanje i osjećanja prenositi na svoje potomke.

 

Članak 11.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja Odluke o potvrđivanju Kodeksa, na sjednici Velikog plemićkog vijeća.

 

Članak 12.

Odredbe ovog Kodeksa obvezuju sve članove Hrvatskog plemićkog zbora, nakon što potpišu izjavu o prihvaćanju Kodeksa.

 

Prihvaćeno na sjednici Velikog plemićkog vijeća

U Zagrebu, 12. travnja 2008.