Legislativa

Osnovni dokumenti Hrvatskog plemićkog zbora su načela, statut i etički kodeks. Statut HPZ-a donesen je u Zagrebu 1995. god. na temelju načela i zakona o udrugama. Tijekom proteklih godina statut je dopunjavan, a zadnja dopuna donesena je na sjednici Velikog plemićkog vijeća 12. travnja 2008.

Etički kodeks HPZ-a, koji je prihvaćen na istoj sjednici, utvrđuje osnove ponašanja članova u međusobnim odnosima i u odnosu na šire društveno okruženje.

Dokumente u html i pdf formatu prilažemo ovdje:

Načela HPZ - html, pdf
Statut HPZ - html, pdf
Etički kodeks HPZ - html, pdf