Galerije hrvatskog plemstva u prividnoj stvarnosti

 

Trodimenzionalne web stranice Hrvatskog Plemićkog Zbora

www.activeworlds.com/web/downloads.php

Da biste ušli u aktivne svjetove prividne stvarnosti potreban vam je samo specijalan 3D browser kojeg možete besplatno skinuti sa mreže na lokaciji http://activeworlds.com ili tako da kliknete na tekst "Downloads", a zatim na "Windows" (plave je boje i podcrtan!).

Nakon toga možete posjetiti galeriju hrvatskog plemstva ako kliknete na ikonu koja će se pojaviti na vašem ekranu. Prijavite se kao „Princess Tara“ i unesite lozinku koju možete dobiti od nas ako nas nazovete na telefon 099 387 8422. Kada se otvori prozor kao na donjoj slici iz izbornika odaberite «Teleport», pa «To…» i u rubriku «World» upišete «hrvatska» kao što je dolje prikazano. Upute za ulaz imate i ovdje

Kada kliknete na «OK» naći čete se u galeriji hrvatskog plemstva.


Pogled na centralnu dvoranu galerije


U posjetu galeriji posredstvom laptopa ...
S lijeva na desno: stoje Zlatko pl. Barabaš, Marijo pl. Festetić i Branimir pl. Makanec, a sjede Vladimir pl. Kurelec i Branko pl. Cindro

U Galeriji hrvatskog plemstva svaka plemićka obitelj imade svoju nišu. Unutar niše nalazi se veliki obiteljski grb. Ako kliknete na taj grb, na desnoj strani ekrana pojaviti će se web stranica obitelji sa svim genealoškim i drugim podatcima. Kroz galeriju možete se kretati pomoću miša ili tipkovnice. Ako koristite tipkovnicu, krećete se korištenjem tipki sa strelicama. Posjetioci se međusobno vide i mogu komunicirati pomoću tipkovnice i gestikulacijom. Da biste se odmah po uključivanju programa našli na željenom mjestu u galeriji kliknite mišem na naredbu «Make This My Home» koju vidite na gornjoj slici.


Detalj iz žute galerije. Vidi se ured HPZ-a i niša br. 29 obitelji Festetić.


Niša br. 3 obitelji Vucelić


Niša obitelji Kušćić


Obavijest o izložbi u svijetu prividne stvarnosti


Galerija obitelji Makanec u naselju hrvatskog plemstva (AW 34n 20255w)


Galerija Durbešić


Galerija Antoniazzo

Svakako posjetite i zgrade hrvatskih plemićkih obitelji u naselju hrvatskog plemstva u svijetu AlphaWorld na lokaciji aw 31n 20259w 1a 90. Ako želite doći ravno pred galeriju Durbešić koju vidite na gornjoj slici (koja se također nalazi u tom naselju) dovoljno je da kliknete lijevom tipkom miša na sliku galerije koja visi na zidu do niše obitelji Durbešić.

Svijet AlphaWorld (AW) jedan je od najvećih svjetova u prividnoj stvarnosti. U njemu se nalaze naselja mnogih europskih zemalja i interesnih skupina. Glavni (južni) ulaz u veliko hrvatsko naselje Akram nalazi se na lokaciji aw 322s 699e :

Tlocrti Galerija Hrvatskog Plemićkog Zbora
Galerija HPZ-a sastoji se od devet dvorana i 12 galerija sa po 4 niše sa grbovima hrvatskih plemićkih obitelji raspoređenih prema donjoj slici.

Za portal: Branimir pl. Makanec,
za dodatne informacije: bmakanec@gmail.com